Każdy klepać może...

LIGA PONIEDZIAŁKOWA
Każdy klepać może, czyli 2 maja na Rampie...