Regulamin Ligi Amatorskiej

Organizator
1. Organizatorem rozgrywek LIGA AMATORSKA - ZIMA 2015 jest Rampa Squash Club, ul. Jagiellońska 69, Szczecin
2. Organizator zapewnia:
    1. Prowadzenie i opiekę nad ligą oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
    2. Piłki do gry firmy Dunlop (oficjalna piłka PFS 2014-2015). Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet.
    3. Na zakończenie rozgrywek nagrody od sponsorów.
3. Wszelkich informacji na temat ligi udziela Remi Mierzicki, tel. 501-933-002, tel. 729-206-290.
 
Zapisy
1. Zgłoszenie do ligi jest bezpłatne i możliwe w dowolnym czasie trwania rozgrywek.
2. Zapisów dokonuje się:
    - Bezpośrednio w recepcji klubu
    - Mailowo: remi@rampasquash.pl
    - Telefonicznie 501-933-002 lub 729-206-290
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, oraz telefon kontaktowy
(co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w ramach ligi oraz działalności klubu Rampa Squash).
4. Warunkiem uczestnictwa w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości
40 zł (w siedzibie klubu Rampa Squash).
5.  Osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
 
Rozgrywki
1. Rozgrywki LIGA AMATORSKA - ZIMA 2015 trwają 15 kolejek, od 30.11.2015 r., do 07.03.2016 r.
2. Kolejki ligowe rozgrywane są  w poniedziałki od godz.: 19:00 w klubie Rampa Squash.
3. W zależności od ilości zgłoszeń, uczestnicy podzieleni będą na grupy (decyduje ranking PFS, ranking SSA, dzikie karty organizatora, umiejętności zawodnika).
4. Zawodnicy grają systemem ?każdy z każdym?, ?best of 3?, 'best of 2' do 11 punktów w każdym (lub 1 set do 15). Organizator ma prawo zmiany systemu rozgrywek podczas każdej kolejki ligowej (w zależności od liczby uczestników).
5. Awans do grupy wyżej uzyskuje najlepszy zawodnik z każdej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, awans może uzyskać dwóch zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.
6. Najsłabszy zawodnik z grupy ?spada? do niższej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, spadek może zaliczyć dwóch (trzech) zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.

Punktacja
1. Maksymalna punktacja w poszczególnych grupach ligowych w danym dniu rozgrywkowym przy założeniu, że zawodnik wygra wszystkie swoje mecze w stosunku 2-0:
    - 1 LIGA: 100 punktów
    - 2 LIGA: 90 punktów
    - 3 LIGA: 80 punktów
    - 4 LIGA: 70 punktów
Punkty odejmowane są za każdy przegrany set, w następujący sposób: 1 stracony set = 1 odjęty punkt.
    Przykład dla 1 Ligi:
    - zawodnik A rozegrał 3 mecze: 2-0, 2-1, 1-2. Otrzymał 97 punktów (stracił 3 sety, 3 punkty odjęto)
    - zawodnik B rozegrał 3 mecze: 0-2, 1-2, 0-2. Otrzymał 94 punkty (stracił 6 setów, odjęto 6 punktów)
    Przykład dla 2 Ligi:
    - zawodnik C rozegrał 3 mecze: 1-2, 1-2, 1-2. Otrzymał 84 punkty (stracił 6 setów, odjęto 6 punktów)
    - zawodnik D rozegrał 3 mecze: 2-1, 2-1, 2-1. Otrzymał 87 punktów (stracił 3 sety, odjęto 3 punkty)
    Przykład dla 3 Ligi:
    - zawodnik E rozegrał 3 mecze: 2-0, 2-0, 2-0. Otrzymał 80 punktów
    - zawodnik F rozegrał 3 mecze: 2-1, 0-2, 1-2. Otrzymał 75 punktów (stracił 5 setów ? 5 punktów)
    Przykład dla 4 Ligi:
    - zawodnik G rozegrał 3 mecze: 1-2, 1-2, 1-2. Otrzymał 64 punkty (stracił 6 setów ? 6 punktów)
    - zawodnik H rozegrał 3 mecze: 2-1, 2-1, 2-1. Otrzymał 67 punktów (stracił 3 sety ? 3 punkty)
2. Po rozegraniu każdej kolejki, zawodnicy otrzymują punkty do głównego rankingu ligi (klasyfikacja generalna), który opublikowany będzie na stronie ligowej. Punkty z każdej kolejki sumują się.
3. Liczy się 11 najlepszych wyników spośród 15 kolejek.
4. O kolejności końcowej ligi decydują:
    a) suma punktów zdobytych we wszystkich meczach
    b) wynik meczu bezpośredniego (w przypadku trzech osób z taką samą ilością decyduje mała tabelka)
    c) różnica wygranych setów
    d) małe punkty
 
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy rozgrywek LIGA AMATORSKA - ZIMA 2015, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Rampa Squash.
2. Rampa Squash zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.