REGULAMIN

Organizator
1. Organizatorem rozgrywek LIGA AMATORSKA - Jesień 2017 jest Rampa Squash Club, ul. Jagiellońska 69, Szczecin
2. Organizator zapewnia:
    1. Prowadzenie i opiekę nad ligą oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
    2. Piłki do gry firmy Dunlop (oficjalna piłka PFS). Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet.
    3. Na zakończenie rozgrywek nagrody od sponsorów.
3. Wszelkich informacji na temat ligi udziela Remi Mierzicki, tel 729-206-290.
 
Zapisy
1. Zgłoszenie do ligi jest bezpłatne i możliwe w dowolnym czasie trwania rozgrywek.
2. Zapisów dokonuje się:
    - Bezpośrednio w recepcji klubu
    - Telefonicznie 729-206-290
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, oraz telefon kontaktowy
(co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w ramach ligi oraz działalności klubu Rampa Squash).
4. Warunkiem uczestnictwa w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości
45 zł (w siedzibie klubu Rampa Squash).
5.  Osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
 
Rozgrywki
1. Rozgrywki LIGA AMATORSKA - Jesień 2017 trwają 20 kolejek ligowych od 04.09.2017 r., do 29.01.2018 r.
2. Kolejki ligowe rozgrywane są  w poniedziałki od godz.: 19:00 w klubie Rampa Squash.
3. W zależności od ilości zgłoszeń, uczestnicy podzieleni będą na grupy (decyduje ranking PFS, ranking SSA, dzikie karty organizatora, umiejętności zawodnika).
4. Zawodnicy grają systemem ?każdy z każdym?, ?best of 3?, 'best of 2' do 11 punktów w każdym (lub 1 set do 15). Organizator ma prawo zmiany systemu rozgrywek podczas każdej kolejki ligowej (w zależności od liczby uczestników).
5. Awans do grupy wyżej uzyskuje najlepszy zawodnik z każdej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, awans może uzyskać dwóch zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.
6. Najsłabszy zawodnik z grupy ?spada? do niższej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, spadek może zaliczyć dwóch (trzech) zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.

Punktacja
1. Maksymalna punktacja w poszczególnych grupach ligowych w danym dniu rozgrywkowym przy założeniu, że zawodnik wygra wszystkie swoje mecze w stosunku 2-0:
    - 1 LIGA: 100 punktów
    - 2 LIGA: 90 punktów
    - 3 LIGA: 80 punktów
    - 4 LIGA: 70 punktów
Punkty odejmowane są za każdy przegrany set, w następujący sposób: 1 stracony set = 1 odjęty punkt.
    Przykład dla 1 Ligi:
    - zawodnik A rozegrał 3 mecze: 2-0, 2-1, 1-2. Otrzymał 97 punktów (stracił 3 sety, 3 punkty odjęto)
    - zawodnik B rozegrał 3 mecze: 0-2, 1-2, 0-2. Otrzymał 94 punkty (stracił 6 setów, odjęto 6 punktów)
    Przykład dla 2 Ligi:
    - zawodnik C rozegrał 3 mecze: 1-2, 1-2, 1-2. Otrzymał 84 punkty (stracił 6 setów, odjęto 6 punktów)
    - zawodnik D rozegrał 3 mecze: 2-1, 2-1, 2-1. Otrzymał 87 punktów (stracił 3 sety, odjęto 3 punkty)
    Przykład dla 3 Ligi:
    - zawodnik E rozegrał 3 mecze: 2-0, 2-0, 2-0. Otrzymał 80 punktów
    - zawodnik F rozegrał 3 mecze: 2-1, 0-2, 1-2. Otrzymał 75 punktów (stracił 5 setów ? 5 punktów)
    Przykład dla 4 Ligi:
    - zawodnik G rozegrał 3 mecze: 1-2, 1-2, 1-2. Otrzymał 64 punkty (stracił 6 setów ? 6 punktów)
    - zawodnik H rozegrał 3 mecze: 2-1, 2-1, 2-1. Otrzymał 67 punktów (stracił 3 sety ? 3 punkty)
2. Po rozegraniu każdej kolejki, zawodnicy otrzymują punkty do głównego rankingu ligi (klasyfikacja generalna), który opublikowany będzie na stronie ligowej. Punkty z każdej kolejki sumują się.
3. Liczy się 14 najlepszych wyników spośród 20 kolejek.
4. O kolejności końcowej kolejki ligowej oraz ligi decydują:
    a) suma punktów zdobytych we wszystkich meczach
    b) wynik meczu bezpośredniego (w przypadku trzech osób z taką samą ilością decyduje mała tabelka)
    c) różnica wygranych setów
    d) małe punkty
 
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy rozgrywek LIGA AMATORSKA - Jesień 2017, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Rampa Squash.
2. Rampa Squash zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.