Szczecińska Liga Squasha - REGULAMIN

Organizator
1. Organizatorem rozgrywek SZCZECIŃSKA LIGA SQUASHA BY BESTMOBILE jest Rampa Squash Club, ul. Jagiellońska 69, Szczecin
2. Organizator zapewnia:
   1. Prowadzenie i opiekę nad ligą oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
   2. Piłki do gry firmy Dunlop (oficjalna piłka PFS). Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet.
   3. Na zakończenie rozgrywek nagrody od sponsorów.
 
Zapisy
1. Zgłoszenie do ligi jest bezpłatne i możliwe w dowolnym czasie trwania rozgrywek.
2. Zapisów dokonuje się:
    - Bezpośrednio w recepcji klubu
    - Telefonicznie 729-206-290 (Remi), 693-102-102 (recepcja klubu)
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy, oraz telefon kontaktowy (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w ramach ligi oraz działalności klubu Rampa Squash).
4. Warunkiem uczestnictwa w danej kolejce ligowej jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości 40 zł (w siedzibie klubu Rampa Squash).
5. Osoba zgłaszająca się do udziału w lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
 
Rozgrywki
1. Rozgrywki SZCZECIŃSKA LIGA SQUASHA BY BESTMOBILE trwają 37 kolejek ligowych, od 3.09.2017 r., do 24.06.2018 r.
2. Kolejki ligowe rozgrywane są w niedziele od godz.: 10:00 w klubie Rampa Squash (4 grupa 10:00, 3 grupa 12:00, 2 grupa 17:00, 1 grupa 20:00). Godziny rozpoczęcia poszczególnych grup mogą być korygowane przez Organizatora.
3. W zależności od ilości zgłoszeń, uczestnicy podzieleni będą na grupy (decyduje ranking PFS, ranking SSA, dzikie karty organizatora, umiejętności zawodnika).
4. Zawodnicy grają systemem ?każdy z każdym?, ?best of 5?, ?best of 3?, 'best of 2' lub 1 set. Organizator ma prawo zmiany systemu rozgrywek podczas każdej kolejki ligowej (w zależności od liczby uczestników).
5. Awans do grupy wyżej uzyskuje najlepszy zawodnik z każdej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, awans może uzyskać dwóch zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.
6. Najsłabszy zawodnik z grupy ?spada? do niższej grupy. W zależności od ilości zgłoszeń, spadek może zaliczyć dwóch (trzech) zawodników. Szczegóły w danym dniu rozgrywkowym.
 
Punktacja
1. Maksymalna punktacja w grupach ligowych:
    - 1 LIGA: 100 punktów
    - 2 LIGA: 90 punktów
    - 3 LIGA: 80 punktów
    - 4 LIGA: 75 punktów
    - 5 LIGA: 70 punktów
    - 6 LIGA: 65 punktów
 
 
2. Po rozegraniu każdej kolejki, zawodnicy otrzymują punkty do głównego rankingu ligi (klasyfikacja generalna), który opublikowany będzie na stronie ligowej. Punkty z każdej kolejki sumują się.
3. Liczy się 25 najlepszych wyników spośród 37 kolejek.
4. O kolejności końcowej kolejki ligowej oraz ligi decydują:
    a) suma punktów zdobytych we wszystkich meczach
    b) wynik meczu bezpośredniego (w przypadku trzech osób z taką samą ilością decyduje mała tabelka)
    c) różnica wygranych setów
    d) małe punkty
 
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy rozgrywek SZCZECIŃSKA LIGA SQUASHA BY BESTMOBILE, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Rampa Squash.
2. Rampa Squash zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.